Gradbeno-inženirske
storitve
 
Specializirani smo na področju
izdelave popisa gradbeno
obrtniških del in izdelave ocene investicije.
Popis del
za gradbeno obrtniška dela
Popis gradbeno obrtniških del zajema vsa dela iz gradbene in obrtniške stroke, namen popisa pa je investitorju prikazati čim bolj natančen opis vseh del, potrebnih za izgradnjo objekta. Pomembno je, da so popisi čim bolj natančni in kakovostni, saj lahko le tako prikažejo realno sliko investicije in ne zavajajo investitorja. Poleg natančnega opisa vseh del je potrebno tudi pravilno izračunati in optimizirati količino za določeno vrsto del. Zaradi nekakovostno izdelanega popisa del lahko pride do velikih razlik med predvidenimi količinami in cenami ter dejanskim stanjem, s tem pa do težav pri vodenju knjige obračunskih izmer ter velikih odstopanj od predvidene vrednosti investicije. Na podlagi kakovostno izdelanega popisa del se lahko izdela predračun, ki investitorju natančno prikaže stroške gradnje in vsa potrebna dela za izgradnjo objekta.

Ker smo mešana ekipa, sestavljena iz sodelavcev, ki imajo tako projektantske kot operativne izkušnje, si upamo trditi, da smo kvalificirani izdelati natančne in kakovostne popise, predvsem pa investitorju prikazati realno sliko investicije. Kot dokaz si oglejte stran z referencami.
 
Gradbeni inženiring
Na nas se lahko obrnete že v fazi oblikovanja svoje ideje o gradnji objekta oziroma pri realizaciji nepremičninske naložbe. Pomagali vam bomo razvijati vaše ideje ter vas bomo pripeljali skozi vse faze projekta, od idejnih zasnov do uporabnega dovoljenja vašega objekta.
 
Za naročnike izvajamo:
opravljanje predhodnih del – iskanje primernih lokacij, ugotavljanje namembnosti zemljišč,
pridobivanje in urejanje zemljišč,
pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za gradnjo,
svetovanje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev,
izdelava projektne dokumentacije od idejnih načrtov do projekta izvedenih del in projekta za etažne lastnike,
finančni inženiring – stroškovna kontrola gradnje,
zbiranje podatkov in dokumentacije v postopku za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, ki so potrebna za obratovanje (tehnični pregled, uporabno dovoljenje)
izročitev zgrajenega objekta v obratovanje,
nadzor nad količino izvedenih del
usklajevanja del vseh udeležencev pri gradnji.
 
041 623 507 • info@tiz.si
© TIZ, Igor Topić, s.p. - vse pravice so pridržane.